Jumaat, 18 Mei 2012

TEORI BIROKRASI MAX WEBER DAN TEORI PENGURUSAN KLASIK FAYOL URWICK

TEORI BIROKRASI MAX WEBER (MAX WEBER’S THEORY OF BUREAUCRACY)

Max Weber (1864-1920), yang merupakan seorang ahli sosiologi Jerman, mencadangkan ciri-ciri berbeza yang terdapat dalam birokrasi yang berkesan yang berkesan akan menjalankan membuat keputusan, sumber kawalan, melindungi pekerja dan mencapai matlamat organisasi. Model Max Weber Birokrasi sering kali digambarkan melalui satu set mudah ciri-ciri, yang akan diterangkan dalam artikel ini.
Karya Max Weber telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris pada tahun empat puluhan pertengahan abad kedua puluh, dan telah acap kali ditafsirkan sebagai karikatur birokrasi moden dengan semua kelemahan mereka. Walau bagaimanapun, karya Weber diinden untuk menggantikan struktur organisasi lama yang wujud dalam tempoh awal perindustrian. Menghayati dan memahami kerja Max Weber, seseorang itu mempunyai menyimpan konteks bersejarah dalam fikiran, dan tidak "hanya" melihat karyanya sebagai karikatur model birokratik.
Di bawah, beberapa ciri-ciri model birokrasi dibentangkan. Setiap ciri yang dinyatakan di dalam berhubung ciri-ciri tradisional sistem pentadbiran mereka bertujuan untuk berjaya.
 
Pembahagian buruh yang tetap ( Fixed division of labor)
Kawasan bidangkuasa dinyatakan dengan jelas, dan kawasan masing-masing mempunyai satu set tugas rasmi dan hak-hak yang tidak boleh berubah atas kehendak pemimpin tertentu.
Pembahagian buruh ini harus mengurangkan tugasan sewenang-wenangnya tugas yang terdapat dalam struktur yang lebih tradisional, di mana pembahagian tenaga pekerja adalah tidak tegas dan tetap, dan di mana pemimpin yang boleh mengubah tugas pada bila-bila masa.
 
Hierarki pejabat (Hierarchy of offices)
Setiap pejabat perlu dikawal dan diselia oleh pejabat kedudukan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, lebih rendah pejabat perlu mengekalkan hak untuk merayu keputusan dibuat lebih tinggi dalam hierarki.
Ini harus menggantikan sistem yang lebih tradisional, di mana kuasa dan autoriti hubungan lebih tersebar, dan tidak berdasarkan susunan hierarki yang jelas.
 
Rasional-undang-undang pihak berkuasa (Rational-legal authority)
Birokrasi diasaskan kepada pihak berkuasa rasional-perundangan. Ini jenis kuasa yang terletak pada kepercayaan dalam "kesahan" peraturan rasmi dan hierarki, dan hak mereka yang tinggi di dalam hierarki mempunyai kuasa dan arahan isu. Kuasa diberikan kepada pegawai yang berdasarkan kedudukan kemahiran mereka, dan pihak berkuasa yang diletakkan secara rasmi di dalam setiap posisi.
Ini perlu menggantikan jenis yang awal sistem pentadbiran, di mana pihak berkuasa telah mengesahkan berdasarkan aspek lain, dan lebih individu, pihak berkuasa seperti kekayaan, pemilikan, kedudukan, warisan dan sebagainya.
Ketahui lebih lanjut mengenai jenis Max Weber pihak berkuasa di sini
 
Penciptaan kaedah-kaedah untuk mengawal prestasi (Creation of rules to govern performance)
Peraturan perlu dinyatakan untuk mentadbir keputusan dan tindakan rasmi.Peraturan-peraturan ini formal harus relatif stabil, menyeluruh dan mudah difahami.
Ini perlu menggantikan sistem lama, di mana peraturan adalah sama ada tidak jelas atau dinyatakan samar-samar, dan di mana pemimpin boleh mengubah kaedah-kaedah bagi menjalankan kerja-kerja harian sewenang-wenangnya.
 
Pemisahan peribadi daripada harta hak dan rasmi (Creation of rules to govern performance)
Hak harta rasmi mengenai cth. mesin atau alat harus dimiliki kepada pejabat atau jabatan tidak officeholder. Harta peribadi harus dipisahkan daripada harta rasmi.
Ini perlu menggantikan awal sistem, di mana hak harta peribadi dan rasmi tidak berpisah sehingga ke tahap yang diperlukan.
 
Pemilihan berdasarkan kelayakan (Selection based on qualifications
Pegawai direkrut berdasarkan kelayakan, dan dilantik, bukan dipilih, ke pejabat.Orang pampasan dengan gaji, dan tidak pampasan dengan benefices seperti hak kepada tanah, kuasa dan sebagainya.
Ini harus menggantikan cara yang lebih particularistic kakitangan yang dijumpai dalam sistem yang lebih tradisional, di mana pegawai sering dipilih kerana hubungan mereka dengan pemimpin atau pangkat sosial. Benefices seperti tanah, hak dan lain-lain juga cara biasa orang membayar pampasan, yang digantikan oleh gaji am sepadan kelayakan.
 
Laluan kerjaya yang jelas (Clear career paths)
Pekerjaan dalam organisasi harus dilihat sebagai kerjaya untuk pegawai. Rasmi ialah seorang pekerja sepenuh masa, dan menjangkakan kerjaya sepanjang hayat. Selepas tempoh pengenalan, pekerja diberi tempoh, yang melindungi pekerja daripada pemecatan sewenang-wenangnya.
Ini harus menggantikan sistem yang lebih tradisional, di mana laluan kerjaya pekerja telah ditentukan oleh pemimpin, dan di mana pekerja tidak mempunyai jaminan pemilikan.
 
 
Max Weber melihat unsur-unsur birokrasi sebagai penyelesaian kepada masalah atau kecacatan dalam sistem yang lebih awal dan tradisional pentadbiran. Begitu juga, beliau dilihat elemen-elemen ini sebagai bahagian daripada jumlah sistem, yang digabungkan dan dimulakan dengan berkesan, akan meningkatkan keberkesanan dan kecekapan struktur pentadbiran.
Struktur birokrasi akan ke tahap yang lebih besar melindungi pekerja daripada hukum sewenang-wenangnya dari para pemimpin, dan berpotensi untuk memberi rasa yang lebih selamat kepada pekerja.
Selain itu, struktur birokrasi akan mewujudkan peluang yang bagi kakitangan untuk menjadi pakar dalam satu kawasan tertentu, yang akan meningkatkan keberkesanan dan kecekapan dalam setiap kawasan organisasi.
Akhirnya, apabila kaedah-kaedah bagi prestasi agak stabil, pekerja akan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk bertindak secara kreatif dalam bidang tugas masing-masing dan sub-tugas, dan untuk mencari cara yang kreatif untuk mencapai matlamat dan sasaran yang agak stabil.
TEORI PENGURUSAN KLASIK (FAYOL URWICK)

Henri Fayol (1841-1925) sering digambarkan sebagai 'bapa' pengurusan moden. Beliau telah pengarah urusan sebuah syarikat perlombongan Perancis yang besar, dan berkenaan dengan kecekapan di peringkat organisasi dan bukannya di peringkat tugas. Berdasarkan pengalaman beliau apa yang bekerja dalam sesebuah organisasi, beliau membangunkan teori umum pentadbiran perniagaan.
Beliau mula melanggar pengurusan menjadi lima elemen yang berbeza:
ramalan dan perancangan - melihat ke hadapan dan merangka pelan tindakan
menganjurkan - membina bahan dan struktur manusia aku janji
menguasai - mengekalkan kakitangan jumlah aktiviti
menyelaras - aktiviti penyatuan dan pengharmonian dan usaha
mengawal - memastikan bahawa perkara mematuhi peraturan dan arahan
Ini adalah logik, rasional dan analisis normatif apa yang perlu dilakukan. Tetapi ini tidak sebidang milik abstrak theorising. Fayol menulis atas dasar pengalaman sendiri, yang sangat praktikal pengurusan. Atas dasar lima unsur-unsur pengurusan, beliau kemudian diteruskan untuk mengenal pasti apa yang dibentangkan sebagai 14 prinsip untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan.
Menariknya, prinsip Fayol berkongsi banyak dengan Lyndall Urwick (1891-1983), seorang pegawai tentera bertukar menjadi perunding pengurusan, yang menggabungkan idea-idea pengurusan saintifik dan teori organisasi klasik dalam tulisan-tulisannya. Seperti Fayol, beliau juga datang dengan senarai prinsip am untuk keberkesanan pengurusan. Set dua penulis 'prinsip berbanding di sini.
Prinsip am keberkesanan pengurusan
Henri Fayol (1917)
Pembahagian kerja - pengkhususan menggalakkan peningkatan berterusan, kedua-duanya dari segi kemahiran dan kaedah.
Pihak berkuasa - hak untuk memberi arahan dan kuasa untuk menghendaki ketaatan.
Disiplin - sebuah organisasi yang berjaya memerlukan usaha bersama semua kakitangan. Pekerja mesti mematuhi, tetapi ini adalah dua sisi - mereka hanya akan mematuhi jika pengurusan memainkan peranan mereka dengan menyediakan kepimpinan yang baik.
Unit perintah pekerja harus mempunyai hanya satu bos tanpa lain-lain talian bercanggah arahan.
Perpaduan arah seluruh organisasi perlu sejajar dan akan bergerak ke arah matlamat yang sama.
Membelakangkan kepentingan individu keperluan individu dan kepentingan perlu menjadi hamba kepada keperluan organisasi.
Ganjaran - pembayaran adalah pendorong yang penting, tetapi perlu berlaku adil dan memberi ganjaran kepada usaha-diarahkan.
Pemusatan - elemen pemusatan mesti sentiasa hadir dan merupakan sebahagian daripada 'perintah semula jadi' dalam sesebuah organisasi.
Bidang kuasa - hierarki perlu perpaduan arah.
Perintah - keperluan sebuah organisasi yang harus diimbangkan dengan sumbernya.
Ekuiti - pekerja mesti diberi layanan yang sama dan adil.
Kestabilan berjangka kakitangan pekerja memerlukan tempoh kestabilan dalam pekerjaan untuk melaksanakan pada tahap terbaik.
Inisiatif - kakitangan digalakkan untuk menunjukkan inisiatif adalah satu sumber kekuatan dalam sesebuah organisasi.
Esprit de corps - pengurusan harus memupuk keharmonian, perpaduan dan semangat di kalangan kakitangan organisasi.
Lyndall Urwick (1943)
Prinsip matlamat - tujuan keseluruhan organisasi raison d'être yang.
Prinsip pengkhususan - satu kumpulan, satu fungsi.
Prinsip penyelarasan - tujuan menganjurkan untuk memudahkan penyelarasan atau usaha perpaduan.
Prinsip kuasa - dalam setiap kumpulan yang dianjurkan, kuasa tertinggi mesti terletak di sesuatu tempat, dan perlu ada satu garis kuasa yang jelas kepada setiap ahli kumpulan.
Prinsip tanggungjawab orang atasan boleh diadakan bertanggungjawab untuk tindakan orang bawahan.
Prinsip definisi pekerjaan, tugas dan hubungan perlu jelas.
Prinsip surat-menyurat - dalam setiap kedudukan, tanggungjawab dan pihak berkuasa perlu sesuai dengan satu sama lain.
Prinsip span of control - tiada seorang pun harus menyelia lebih daripada 5-6 laporan garis yang kerja ini kuncikait.
Prinsip imbangan - ia adalah penting bahawa pelbagai unit sesebuah organisasi disimpan dalam kira-kira.
Prinsip kesinambungan - penyusunan semula adalah satu proses yang berterusan dan peruntukan perlu dibuat untuk itu.
Berhenti dan mencerminkan
Walaupun banyak prinsip-prinsip di atas telah pun diterima pakai sebagai amalan baik selama bertahun-tahun oleh pengurus dalam pelbagai organisasi, ia adalah kurang tertentu sama ada mereka adalah masih relevan hari ini memandangkan yang kerumitan peranan yang pengurus moden, dan di persekitaran yang tinggi-serba di mana yang paling pengurus kini beroperasi. Adakah prinsip-prinsip yang abadi atau mereka kini ketinggalan zaman? Bagaimana mereka sesuai dengan pengalaman anda sebagai seorang pengurus?

2 ulasan:

 1. Assalamualaikum WBT

  Satu perkongsian yang menarik tentang birokrasi. Ini pula penulisan saya mengenai Birokrasi malaysia dalam konteks kebajikan. Harap sudi membaca..

  Jalalboy

  BalasPadam
 2. Assalamualaikum WBT

  Satu perkongsian yang menarik tentang birokrasi. Ini pula penulisan saya mengenai Birokrasi malaysia dalam konteks kebajikan. Harap sudi membaca..

  Jalalboy

  BalasPadam